25. YULIA KRIVICH

25. YULIA KRIVICH

(ur. 1988)

 

Secret Place (z cyklu Presentiment), 2014

fotografia analogowa, druk pigmentowy, papier archiwalny bawełniany, 50 x 70 cm, edycja 4/7

 

 

ESTYMACJA: 3 000 -  5 000 zł     

 

CENA UZYSKANA: 2 400 zł [sprzedaż warunkowa]

  • OPIS

    Yulia Krivich | To artystka wizualna i fotografka, która z osobistych powodów w swojej praktyce artystycznej zajmuje się między innymi doświadczeniami osób, które opuściły rodzinne strony i wyemigrowały, rozpoczynając kolejny etap życia w innym kraju i wnikają w zrozumienie swojej tożsamości w nowej sytuacji. Prace artystki, dotykające mieszanki polityczno-osobistych doświadczeń, płynnie łączą podejście czysto dokumentalne, z podejściem kreacyjnym – na dobrą sprawę nigdy nie wiemy w jakim stopniu prezentowane przez Yulię Krivich fotografie, to sytuacje zastane, a na ile przez nią wykreowane. To, co jest jednak spójne w jej obrazach to głęboki humanizm, delikatność, niedopowiedzenie i pokora wobec przedstawianych zagadnień. Prezentowana praca jest w zasadzie ikoną i centralną pracą cyklu Przeczucie (Presentiment), o którym artystka powiedziała: „że jest zapisem świadomości. Zewnętrzną formą odczuwania zmian, które wystąpiły lub mogą wystąpić. Przeczucie jest stanem irracjonalnym, niemożliwym do wysłowienia sygnałem, że coś się zbliża. Bohaterami mojej fotografii są młodzi ludzie i ich nieokreślone miejsce bycia. Nie chodzi tu o samą lokalizację, a o wymiar egzystencjonalny, tożsamościowy […] Refleksja stała się moim punktem zaczepienia. Rejestrowałam gwałtowne zmiany zachodzące w moim kraju, ale także we mnie. Z tego wynika połączenie kadrów niemalże fotoreportażu z wymyślonymi i inscenizowanymi przeze mnie sytuacjami. Jest to skomplikowane przeczucie konfliktowości ziemi zagubionej pomiędzy kontrastami. Jest to intuicyjna próba rejestracji podświadomości i mojego niepokoju z tym związanego”. Prot Jarnuszkiewicz o cyklu Przeczucie napisał: „Bohaterem tego wydarzenia jest rzeczywiście pewien stan emocjonalny przekazywany widzowi. Wrażeniowość, a nie konkretny obraz czy fotografia jako taka. To niezwykle istotna decyzja; śmiały i dojrzały gest. Autorka nie ukrywa się za siłą technologii i pozorem porządku wynikającego z samej fotografii, ale czyni bohaterem zdarzeń swoje Przeczucie, będące zapowiedzią stanu zagrożenia”. Yulia Krivich jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2013) oraz Akademii Budownictwa i Architektury w Dniepropietrowsku (2010). Laureatka nagrody głównej Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP 2013. Autorka książki Przeczucie (2015) wydanej przez Fundację Sztuk Wizualnych w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce (2016), uczestniczka Pla(t)form 2018 Fotomuseum Winterthur. Za projekt Zuchwałość i Młodość w 2018 roku była nominowana do Nagrody Pinchuk Art Center dla młodych artystów. W 2020 roku wzięła udział w inspirowanym Kantorowskim Listem happeningu, który zakończył się słynnym już nałożeniem wysokich kar administracyjnych na uczestniczących w nim artystów. Happening ten z wykorzystaniem listu-rekwizytu wszedł do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Prace artystki, pokazywane na licznych wystawach, znajdują się kolekcjach prywatnych i publicznych, w Polsce i zagranicą.

  • UWAGI

    Zgodnie z przyjętymi zasadami do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata aukcyjna w standardowej wysokości 18% pobierana od Nabywającego.

info@contemporarywarsaw.com

Contemporary Warsaw sp. z o.o.

Tel: +48 600 400 360 

NIP 522 319 12 12

KRS 000086465

NRB: 10 1140 2004 0000 3402 8055 8131

© for images' owners

© 2020 by Contemporary Warsaw

  • Black Instagram Icon