W naszych katalogach możecie Państwo zobaczyć przy niektórych pozycjach aukcyjnych następujące oznaczenie: ● [droit de suite]. Oznacza to, że przy zakupie danego obiektu zostanie doliczona specjalna opłata droit de suite. Zgodnie z przepisami unijnego prawa, w Polsce wprowadzono do systemu prawnego opłatę zwaną droit de suite, czyli opłatę z tytułu prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.

 

Prawo takie istniało już w Polsce od 1935r. W obecnej ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którą twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, którego cena sprzedaży jest wyższa niż równowartość 100 euro, przysługuje prawo do wynagrodzenia stanowiącego sumę poniższych stawek:

a) 5 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro, oraz

b) 3 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro, oraz

c) 1 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro, oraz

d) 0,5 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro, oraz

e) 0,25 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro

 

- jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro. Przy czym opłata ta naliczana jest w polskich złotych (PLN) od kwoty wylicytowanej po kursie euro wg kursu średniego notowania NBP z dnia, w którym odbyła się aukcja lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję.

 

Prawo nie reguluje niestety sposobu odprowadzania tej opłaty do artystów lub ich spadkobierców. Praktyką polskiego rynku sztuki jest, że to artystki i artyści muszą sami prosić instytucje o oddanie im odpowiednich opłat, przy czym smutnym zjawiskiem jest niechęć domów aukcyjnych do wykonywania tego obowiązku. W Contemporary Warsaw mamy inną politykę! Nie czekamy, aż dana osoba zgłosi się do nas! Jeśli tylko droit de suite należy się w przypadku danej transakcji, to po otrzymaniu zapłaty od nabywcy, sami kontaktujemy się z artystkami i artystami, aby przekazać im należne im środki! 

info@contemporarywarsaw.com

Contemporary Warsaw sp. z o.o.

Tel: +48 600 400 360 

NIP 522 319 12 12

KRS 000086465

NRB: 10 1140 2004 0000 3402 8055 8131

© for images' owners

© 2020 by Contemporary Warsaw

  • Black Instagram Icon